Lijf & Balans, hoofdvestiging gevestigd aan Keizer Karelplein 14a, 1185 HL Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen met een bijgewerkte versie op onze website. Wij raden je aan door middel van deze pagina regelmatig op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als wij materiële veranderingen in dit Privacybeleid doorvoeren zullen wij je op de hoogte stellen via e-mail, of via jouw coach.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lijf & Balans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Fysieke gegevens als lengte, gewicht(sverloop)
 • Leefgewoonten, zoals bewegingsactiviteit
 • Consumptiegewoonten, zoals voedingspatroon
 • Samenstelling gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Beroep en betrekking
 • Beeldopnamen, zoals voor/na foto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien van toepassing verwerkt Lijf & Balans de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • medische aandoeningen
 • medicijngebruik

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lijf & Balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen, appen, sms-en of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je een felicitatie te kunnen versturen bij speciale gelegenheden zoals verjaardagen of bijzondere gebeurtenissen (zoals bijvoorbeeld kerstkaarten)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account voor een persoonlijke pagina aan te maken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Contact met je te houden in het kader van het behouden van je streefgewicht 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lijf & Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lijf & Balans) tussen zit.

Lijf & Balans gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 • SlimAssist; voor het vastleggen van persoonsgevens en bijzondere persoonsgegevens. Alsmede voortgang gewichtsverloop, om het proces van afvallen en gewichtsbeheersing zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Tevens worden geplaatste bestellingen van afgenomen producten opgeslagen, met hierin vermelding van persoonsnaam, datum afname
 • Mailchimp; ten behoeve van het kunnen versturen van nieuwsbrieven ten behoeve van wijziging van onze diensten en producten, te weten afvallen, gewichtsbeheersing, figuurcorrectie en diens leveranciers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lijf & Balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De inschrijfformulieren bewaren wij 2 jaar. De data, welke verwerkt is in SlimAssist, bewaren wij langer, zodat we na het behalen van je streefgewicht contact met je kunnen houden in het kader van gewichtsbeheersing.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lijf & Balans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lijf & Balans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lijf & Balans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en heb je kunnen aangeven dat je deze cookies wel/niet geplaatst wilde hebben. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lijf & Balans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lijfenbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lijf & Balans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over jou verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om jouw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wanneer je wordt aangemeld bij uw account, is alles op internet communicatie beveiligd met Secure Socket Layer (“SSL”) technologie met hoge 128bit encryptie.

Dit hoge niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als je bepaalde beveiliging praktijken zelf ook volgt, en nooit jouw Account of login-gegevens deelt met andere personen. Als je denkt dat een van jouw Account inloggegevens zijn blootgesteld, kan je je wachtwoord op elk moment wijzigen via onze website, maar je moet ook direct contact opnemen met onze praktijk of via info@lijfenbalans.nl.

Disclaimer

Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van jouw informatie, door jou aan ons. Elke door jouw geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij jouw gegevens hebben ontvangen, zullen wij echter strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

laatst bijgewerkt 23 mei 2018